sâmbătă, 26 decembrie 2015

Suggestifs... pe Haikouest

        Jusqu’au 31 janvier 2016         

             Souhaits     

 Jusqu’au 29 février 2016        
              

             Séduction    

Jusqu’au 31 mars 2016      
                   
 Anniversaire                                      

   

Merci encore de vos envois sympathiques et si riches en diversité.

Une seule adresse : haikouestasso@hotmail.com

Concursurile anuntate de saitul HaikouestConcours à noter :
Pour le 31 janvier 2016 : Vivement…
Pour le 29 février 2016 : Cadeau
haikouestasso@hotmail.com

vineri, 11 decembrie 2015

'Poeta' organizes a contest 'Haiku for Tatjana Debeljacki'.

The theme of the contest is 'Haiku for Tatjana Debeljacki'.

Authors can send either two haiku poems or one haiga poem. All the submitted haiku poems are eligible for publication.

Poems should be typed in the body of the message and the haiga (black and white) should be in JPG format.
Poems can be written in Serbian or English and sent together with the name and the address of the author and the title of the haiku.

Submissions should be sent to konkurshaiku272@gmail.com

The contest lasts from 16 November, 2015 to 31 January, 2016.

All the authors will be regularly informed about the contest.

joi, 3 decembrie 2015

Concurs de haiku in Japonia, organizat de Muzeul Memorial Kyoshi Tatsuko din Kamakura

De la: Embassy of Romania 
Data: 3 decembrie 2015, 10:27 
Subiect: Concurs de haiku 
 Buna ziua! Avem placerea sa va informam ca Muzeul Memorial Kyoshi Tatsuko din Kamakura, impreuna cu Asociatia Internationala de Haiku din Japonia vor organiza in luna martie 2016, un concurs de haiku, pentru comemorarea a 400 de ani de relaţii între Europa şi Japonia. Va trimitem in anexa detalii privind concursul, cu rugamintea de a disemina informatia persoanelor interesate. 
Cu deosebita consideratie, 
 Silvia Cerchează  
Secretary to the Ambassador 

 Concurs de haiku cu ocazia comemorării a 400 de ani de relaţii între Europa şi Japonia ~ Cea de-a 3-a ediţie a concursului de haiku Japonia Tsunenaga Hasekura ~ 

 Putem spune că anul 2015 are o însemnătate deosebită pentru relaţia Europa-Japonia, deoarece se împlinesc 400 de ani de la primul contact şi înfiriparea strânselor legături dintre Europa şi Japonia. În anul 1613, Tsunenaga Hasekura, un samurai din Clanul Sendai, aflat în serviciul daimyoului (lord feudal) Date Masamune este trimis în Europa. Shogunatul Tokugawa avea deja un samurai englez și unul olandez, iar aceştia au contribuit la construirea vasului ce uma să-l ducă pe Hasekura în Europa. Întâi se opreşte în Spania, apoi porneşte pe Marea Mediterană spre Italia la bordul a trei fregate spaniole, însă vremea rea l-a forțat să rămână un timp în portul francez Saint-Tropez, unde a fost foarte bine primit de către nobilimea locală. 

Vizita delegaţiei japoneze este înscrisă în cronicile oraşului, fiind menţinat că este condusă de "Philip Francis Faxicura, ambasador la Papă, din partea lui Date Masamunni, regele Woxu în Japonia." Această vizită este prima atestare a relațiilor franco-japoneze. În 1619 Francis Caron efectuează prima vizită a unui francez în Japonia. Apoi, în octombrie 1615, Hasekura calatoreşte în Italia, unde în luna noiembrie este primit la Roma de Papa Paul al V-lea, la Roma. La 12 martie 1616, după ce vizitează şi oraşul Firenze, se îndreaptă de la Genova spre Spania. 

 Pentru a comemora acestă pagină de istorie, am decis să organizăm Concursul de haiku pentru Japonia Tsunenaga Hasekura, pentru a promova relațiile dintre Europa și Japonia. Intenţionăm să ţinem ceremonia de premiere în luna martie 2016, la Tokyo, comemorâd astfel călătoria lui Hasekura în Europa, dar şi pentru a mulţumi cu acest prilej, țărilor europene pentru sprijinul acordat regiunii Tohoku, afectată de cutremurul şi tsunamiul din 2011. În 11 martie 2016 se vor împlini 5 ani de la cumplitul dezastru. 

 Detalii privind concursul de haiku :

 1. Președintele Comitetului de organizare: Akito Arima, preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Haiku 
2. Membru special al juriului: Herman Van Rompuy, Ambasador al Prieteniei prin Haiku între UE şi Japonia 
3. Președinte Onorific al Comitetului: Tsunetaka Hasekura, al 13-lea descendent direct al lui Tsunenaga Hasekura 
 4. Secretar General al Comitetului: Takashi Hoshino, directorul Muzeului Memorial Kyoshi Tatsuko din Kamakura și președinte al revistei de haiku "Tamamo" 
5. Membrii Comitetului: Mutsuo Takano (Președintele revistei de haiku "Kogumaza), Yasuko Tsushima (consilier la redacţiea revistei de Haiku “Ten-I”) 
6. Termenul de înscriere: 12 ianuarie 2016, (solicitările de înscriere se vor trimite trimite la adesa de e-mail: kamakura.hasekura@gmail.com ) 
7. Condiţii de participare: Participanții pot trimite cel mult trei poezii de haiku. Participarea este gratuită 
8. Limbi străine acceptate: română, franceză, engleză, italiană, spaniolă, olandeză sau alte limbi vorbite în Europa. Vă rugăm să menţionaţi numele / adresa/ țara de origine / vârsta / sexul / adresa dv. de e-mail. (O precizare pentru poeţii români: pentru a veni în ajutorul traducătorilor, ar fi bine să vă însoţiţi poemele cu traducerile în limba engleză. Mulţumim de înţelegere!)
9. Concursul este organizat de Muzeul Memorial Kyoshi Tatsuko din Kamakura, cu sprijinul Asociației Internationale de Haiku şi a revistelor "Ten-I", "Kogumaza" și "Tamamo" 
10. Întrebările referitoare la acest concurs vă puteţi adresa doamnei Hana Fujimoto, membru în Comitetului de traducere, la adesa de e-mail: fujimoto@haiku-hia.com

luni, 23 noiembrie 2015

Premio Mondiale di Poesia Capoliveri Haiku 2015 / World Capoliveri Haiku Contest 2015Il Premio “Capoliveri Haiku”, promosso dal Comune di Capoliveri e dall’Associazione Culturale Versanti Poetici, è aperto ai poeti dei Cinque Continenti.
Il Regolamento prevede che gli haiku in concorso:
- rispettino la composizione poetica di una strofa, preferibilmente senza titolo, composta da tre versi, il primo e il terzo quinari, il secondo settenario;
- siano scritti nella lingua di apparternenza dell'autore e, se stranieri, siano tradotti in inglese  (in questo caso  senza obbligo  di rispettare strettamente la metrica del 5-7-5).
Sono previsti diversi temi, a libera scelta dei concorrenti, tutti rappresentativi delle peculiarità  naturalistiche del territorio dell’Isola d’Elbe e nel caso specifico del Comune di Capoliveri:
mare ,boschi, vigneti, miniere, lucciole, rondini, farfalle (di una specie unica al mondo) e orchidee (“Orchidea Capoliveri”).
Le domande di partecipazione al Premio dovranno essere indirizzate via email, inserendo da uno a cinque haiku nel testo del messaggio, e non come allegato.
È fissato al 31 gennaio 2016 il termine entro il quale inviare i testi all’indirizzo di posta elettronica: giorgioweiss@libero.it.
I partecipanti dovranno indicare con chiarezza
•    nome,
•    cognome,
•    nazionalità,
•    paese di residenza,
•    indirizzo e recapito telefonico*.

La Giuria selezionerà, fra tutti coloro che hanno inviato i componimenti, quelli validi.  In una seconda riunione verranno scelti, fra coloro che hanno inviato almeno 4 haiku,  otto o più vincitori che fruiranno del soggiorno gratuito a Capoliveri in residence o in alberghi (bed&breakfast)  per due persone e per la durata di una settimana nel mese di settembre 2016 e parteciperanno alla Cerimonia di Premiazione.
Come negli anni scorsi verrà pubblicata un'Antologia contenente gli haiku dei vincitori e di tutti i poeti selezionati. Ai vincitori verranno consegnati, durante la Cerimonia di Premiazione nella Sala Consiliare del Comune di Capoliveri, un diploma e due copie dell’Antologia. A tutti i selezionati verrà inviata una copia dell’Antologia.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione del Regolamento ed il consenso alla pubblicazione dei testi a cura dell’Associazione Culturale Versanti Poetici.
I risultati del Premio saranno resi noti entro il 30 marzo 2016 nel sito www.giorgioweiss.it e i componimenti potranno essere oggetto di letture nel corso del “Festival Internazionale Le Voci della Poesia” a Capoliveri.
* Tutti i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini delle comunicazioni inerenti al concorso in oggetto e per la spedizione dell'Antologia del 2015, a titolo completamente gratuito.

World Capoliveri Haiku Contest 2015

The Prize "Capoliveri Haiku", promoted by the Municipality of Capoliveri and by Associazione Culturale Versanti Poetici, is open to poets of the Five Continents.
The compositions must :
- be written in author's mother tongue
- respect the metric of  haiku’s verse :  no title,  three lines, the first and the third consisting of five syllables, the second of seven;
- be translated into English without obligation to adhere strictly to the metric of  5-7-5.
The authors are free to choose among  different themes, all representative of the natural features of  Isola d’Elba and particularly of  Capoliveri’s area:
sea, forests, vineyards, mines, fireflies, swallows, butterflies and orchids (Ophrys “Capoliverii”).
Applications for participation should be sent to giorgioweiss@libero.it, inserting from one to five haiku in the message text, and not as an attachment.
The deadline is set at January 31, 2016
.
Participants must indicate clearly
•    name,
•    surname,
•    nationality,
•    country of residence,
•    address,
•    postal address and telephone number *.
The Jury will select, among all, only  the valid ones.
At the Jury’s second meeting will be chosen (among those who have sent at least 4 haiku)  eight winners who will benefit of free accommodation in Capoliveri in residence or hotels (bed & breakfast) for two people, for a period of one week in late September 2016 and will participate in the Awards Ceremony.
As in past years the winners haiku  and the selected poems will be published in an Anthology. The winners,  present in Capoliveri, will receive a diploma and two of Antology's copies, everyone else will receive a single copy.
Participation in the competition implies acceptance of the rules and consent to the publication of the texts by Associazione Culturale Versanti Poetici.
The results of the Prize will be announced by  March 31, 2016 on the site www.giorgioweiss.it.
The poems may be subject to readings during the "International Festival The Voices of Poetry" in Capoliveri.
* All data collected will be used solely for the purposes of the communications relating to the competition in question, and shipping  the Anthology of  2015 at no charge.

The Sixth Vladimir Devidé Haiku Award is now accepting entries.VDHA2016 is an open competition for previously unpublished haiku written in the English language. The Award is for haiku regardless of whether in the traditional or modern style; it transcends haiku divisions and is based only on literary merit.
The Award was founded and is judged by H.E. Dr. Drago Štambuk, Ambassador of Croatia to Japan (2005-2010), currently in Brazil, and is organized by The International Academic Forum (IAFOR) & The Asian Conference on Literature and Librarianship (LibrAsia), with the kind support of the Haiku International Association (HIA) and the World Haiku Association (WHA). Winners will be announced at The Sixth Asian Conference on Literature and Librarianship, to be held Thursday, April 7 to Sunday, April 10, 2016.
Only previously unpublished haiku will be considered. Please submit just one entry (see below for submission form).
The deadline for submissions is March 1, 2016.
His Excellency Dr. Drago Štambuk
Croatian Ambassador to Brazil, Colombia and Venezuela
Founding Judge
Read: Dr Drago Štambuk – “Haiku Consciousness”
Winning entries from The Fifth Vladimir Devidé Haiku Award 2015 can be found here.

14e concours de haikus de Taol kurun

Après le pied, la main, le coq, l’orage, la lumière, l'oiseau, le renard, le chant... c’est le vent qui a été choisi cette année par Alan Kervern.
La règle est simple : chaque candidat(e) envoie trois haikus (poème d’origine japonaise, en trois vers de 5/7/5 pieds en principe, un instantané venant de l’observation directe suscitant une émotion, un tremblement infime du monde), en français, breton ou gallo avant le 1er janvier 2016.
Il sera publié en ligne sur le site du festival, et la remise des prix aura lieu lors du festival, le samedi 23 janvier 2016 à 11h00, à la médiathèque d'Arzano. À vos claviers, stylos, plumes sergent Major !
À envoyer de préférence à partir du site ou sinon par courrier (voir adresse ci-dessous) ou par mail à Taol kurun

RÉGLEMENT

• PARTICIPEZ !

Dans ce concours, chacun adoptera le formule de son choix : trois vers concis illustrant une image, une émotion, haiku de 5/7/5 pieds environ ou haiku libre, avec ou sans allusion saisonnière.
• LE THÈME
Le thème retenu pour la 14e année rejoint celui du vent : tempêtes, petits souffles d'été, instruments à vent, brise de mer...
• CATÉGORIES
Trois catégories : les enfants jusqu'au CM2 et les collégiens, lycéens et les adultes, et trois langues : breton, français et gallo.
Les classes de la maternelle au lycée peuvent participer collectivement.
Chaque candidat pourra donc concourir dans l'une des catégories suivantes :les enfants jusqu'au CM2 et les collégiens, lycéens et les adultes,

• NOMBRE DE POÈMES
Chaque candidat doit concourir dans sa catégorie d'âge, et dans la ou les langues qu'il souhaite.
Dans chaque langue, les candidats peuvent envoyer un maximum de trois haikus.
• DATE LIMITE
Chaque candidat enverra ces haikus à partir du sitepar mail ou par la Poste avant le samedi 1er janvier 2016.
En cas d'envoi postal, les poèmes ne seront pas retournés à leurs auteurs.
• PROCLAMATION DES RÉSULTATS
La proclamation des résultats de ce concours se fera le samedi 23 janvier.

 http://taolkurun.free.fr/pages/concours_haiku_fr.html

The 8th International Tanka Festival 2016 Karuizawa Competition, Tanka in English


Call for ITF 2016 Karuizawa Competition
Open to everyone
Entry Fee: None Any number of tanka may be submitted.

Submissions:   Period: October 1November 25, 2015   Address for submissions:

ITF Karuizawa Competition
c/o Nihon Kajin Club
Shuei Bldg. 2F, 1-12-5 Higashigotanda,
Shinagawa ku, Tokyo, 141-0022, JapanRules:
1. Tanka must be previously unpublished and not under consideration elsewhere.

2. Post one copy of each tanka with your name and address on the left side of paper. The length and width of paper should be approximately 18cm x 25.5cm.
 See the example of *‘Entry Form. The tanka submitted only in this form is acceptable. Entry is by mail only.

3. Any theme is acceptable. (Five line form only)

4.Winning tanka and commended tanka will be published in the Festival brochure.

5. Judging is anonymous

Prizes: The Tanka Journal Prize,
   Several Publishing Co.'s Prizes etc.
The 8th International Tanka Festival
The Karuizawa Meeting in 2016


NIHON KAJIN CLUB, The Japan Tanka Poets' Society is pleased to announce its 8th meeting to be held on June 5~6th, 2016 at Karuizawa, Japan.

Time and Date: June 5th (Sunday), 2016, 12:30~17:00
          Reception:17:30~19:00
      June 6th (Monday)
          One day trip in Karuizawa
Place: Grand XIV Karuizawa
    Tel: 0267-46-3331
    Address: Karuizawa-machi, Nagano Prefecture, Japan.

    Awarding ceremony, Speeches, Tanka Poetry readings, etc.

Mail address for application:$ayayu-ki@sc4.so-net.ne.jp
  

sâmbătă, 21 noiembrie 2015

IRIS Little Haiku ContestLimit 3 haiku/senryu on the theme of "light".

 Poets from the former Yugoslavia are welcome to send haiku in their native language; it will be translated into English and judged in the international section. 

Winning haiku will be published in IRIS journal in 2016 with the winning poets receiving a free copy.

Closes: December 31.

Cost: Free.E-mail: dvrozic@optinet.hr

Subject: LIGHT - IRIS HAIKU CONTEST
 


Samurai Haibun CompetitionThe theme is "the strength or power of nature", whatever it may be to you. 

Entries need not contain a direct kigo. 

Winning haibun will appear in the January 2016 issue of cattails.

Closes: December 15.

Cost: Free.


Full details from the: http://www.unitedhaikuandtankasociety.com/samurai.html

Blood Donation Haiku ContestLimit 3 haiku on the theme of "blood donation". 

The results will be announced in February 2016.  On World Blood Donor Day - June 14 - the prizes will be presented in person to those winners able to be present. Selected haiku will be printed in a joint collection in Croatian and English, and the authors will receive a gift from the Croatian Institute for Transfusion Medicine, Zagreb.
 

Closes: November 30, 2015.
Cost: Free. 


Email: blood.donation.haiku@gmail.com (send your haiku in the body of your message and include: author name, address and email address).

luni, 16 noiembrie 2015

Mike Montreuil ne aminteşte că se organizează Le Prix Jocelyne Villeneuve 2016


 Haiku Canada est très heureux d’annoncer la cinquième édition du Prix Jocelyne Villeneuve pour le haïku francophone. Ce prix sera décerné en mémoire de Jocelyne Villeneuve (1941-1998), une des pionnières du haïku canadien-français. Ses haïkus ont paru dans diverses revues et anthologies au Canada, aux États-Unis et au Japon. Elle a publié les recueils: La Saison des papillons (Naaman, 1980), Feuilles volantes (Naaman, 1985) et Marigolds in Snow (Penumbra, 1993). Elle a également laissé le recueil inédit Bagatelles. 

Le premier prix est de 100 $CDN; le deuxième prix de 50 $CDN et le troisième prix, de 25 $CDN. Les compositions doivent être inédites. Elles ne doivent en aucun cas avoir été publiées ou soumises ailleurs. 

Il n’y a aucun frais de participation. 

Les soumissions devront être expédiées par courriel, et uniquement pendant la période de soumission qui s'étendra entre le 1er décembre 2015 et le 31 janvier 2016. (Les soumissions reçues avant ou après cette date ne seront pas lues.)

MAXIMUM DE TROIS HAÏKUS 

À: prixjv2016@haikucanada.org 
Sujet: soumission haiku 2016  

Tous les haïkus devront paraître dans le courriel même et non en pièce-jointe. Aucune soumission ne sera retournée.

vineri, 2 octombrie 2015

SETOUCHI-MATSUYAMA Photo Haiku Contest

Applications to enter 5 photos, and final, set theme section of our contest must be postmarked by January 12, 2016.

 Fotografiile şi formularul de înscriere sunt aici: http://matsuyamahaiku.jp/contest/eng/

 If you have any questions please contact "Matsuyama Haiku office"
e-mail:matsuyamahaiku@gmail.com

miercuri, 30 septembrie 2015

Reamintire

Polish International Haiku Competition

Limit 1 haiku in English, 3-line poems only within the short-long-short pattern. Certificates for the winners. Judge is Agnieszka Żuławska-Umeda with pre-selection by Rafał Zabratyński. Results announced in November.
Closes: October 31.
Cost: Free.
Full details, and an entry form, from the http://polish.international.competition.haiku.pl/guidelines.php

The Heron's Nest Illustration Contest

Submit digital photos and artwork to be considered for the cover, season-theme separators, 'overview' or 'reader choice awards' in the annual, printed anthology (published in April).
Closes: November 15.
Cost: Free.
Full details from the http://www.theheronsnest.com/awards/index.html

Autumn Haiku Contest 

Limit 3 haiku. Apparently open to everyone, not just residents of Washington DC.
Closes: November 21.
Cost: Free.
For full details see the http://www.us.emb-japan.go.jp/jicc/events/haiku-contest2015.html


Blood Donation Haiku Contest


Limit 3 haiku on the theme of 'blood donation'. The results will be announced in February 2016.  On World Blood Donor Day - June 14 - the prizes will be presented in person to those winners able to be present. Selected haiku will be printed in a joint collection in Croatian and English, and the authors will receive a gift from the Croatian Institute for Transfusion Medicine, Zagreb.
Closes: November 30, 2015.
Cost: Free.
Email: blood.donation.haiku@gmail.com (send your haiku in the body of your message and include: author name, address and email address).

 

Samurai Haibun Competition

The theme is "the strength or power of nature", whatever it may be to you. Entries need not contain a direct kigo. Winning haibun will appear in the January 2016 issue of cattails.
Closes: December 15.
Cost: Free.
Full details from the http://www.unitedhaikuandtankasociety.com/samurai.html

IRIS Little Haiku Contest


Theme: LIGHT
Please send three of your unpublished haiku/senryu
Deadline: December 31, 2015.
E-mail: dvrozic@optinet.hr
Subject: LIGHT - IRIS HAIKU CONTEST
Language: ENGLISH
Poets from the area of ex-Yugoslavia are welcomed to send their haiku in their language; it will be translated into English and judged in the international section.
The winners will be advised by an e-mail message, the results will be published in IRIS in 2016 and a copy of the magazine sent to the awarded authors as a gift.

 

Anunţuri de la Haikouestduminică, 3 mai 2015

The 4th Japan-Russia Haiku Contest

Please submit your haiku according to the guidelines below.
Organizer: Akita International Haiku Network
Sponsors:  JAL Foundation, The Akita Chamber of Commerce and Industry
Supporters: Akita Prefecture, Akita International University, Akita Prefectural Board of Education, Akita International Association, Akita City, Akita City Board of Education, Akita Association of English Studies, The Akita Sakigake Shimpo, Haiku International Association, The International University of Kagoshima,          Japan Culture Club at Japan Center in Vladivostok, Primorsky Region, Far Eastern Federal University, Vladivostok City, Yosano Akiko Memorial Literary Society
Eligibility: The contest is open to the public of any nationality in the world
Entry: Only one haiku is allowed to be submitted per haiku poet.
Theme: “lake”
Submission Guideline:
Original, previously unpublished haiku should be submitted according to the entry form. There are three sections of Japanese haiku, Russian haiku, and English haiku. One of the languages has to be chosen from among Japanese, Russian, and English in composing and submitting haiku.
Japanese Haiku Section:                                              
Please download the entry form below in Japanese and submit it by email to: shhiruta@nifty.com
Japanese Section (日本語部門) (Word file) 日本語部門  (pdf file)
Russian Haiku Section:                                                
Please download the entry form below in Russian and submit it by email to:
shhiruta@nifty.com
Russian Section (ロシア語部門 ) (Word file)  ロシア語部門  (pdf file)
English Haiku Section:                                                
Please download the entry form below in English and submit it by email to: shhiruta@nifty.com
English Section (英語部門) (Word file) 英語部門  (pdf file)
Submission period: Friday May 1, 2015 – Tuesday June 30, 2015
Deadline: Tuesday June 30, 2015
Judges:
Japanese Haiku SectionShoji Muto, Seiji Tateoka, Kunio Teshima,
                                             Kazuhiro Kudo, Yoshitomo Igarashi,
                                               Kyoko Uchimura, Reina Yano
Russian Haiku Section:    Alexander Dolin
English Haiku Section:    David McMurray, Satoru Kanematsu,
                                            Hidenori Hiruta


 http://akitahaiku.com/

sâmbătă, 18 aprilie 2015

Anunţ - poeme într-un versPoeta Luciana Vladimir vă invită să trimiteţi 35 de poeme într-un vers, nepublicate, in 3 limbi.
Termenul limită este 1 iunie 2015.
Adresa la care se trimit poemele este:
Comunicaţi un număr de telefon fix.

joi, 16 aprilie 2015

Yamadera Basho Memorial Museum Haiku Contest

Limit 2 unpublished haiku. The awards ceremony will be on July 19, 2015. Prizewinners and the contest e-anthology will be displayed on the website.
Deadline: June 6, 2015.
Cost: Free.
Post entries to: Yamadera Bashō Memorial Museum, 4223 Nanin Yamadera, Yamagata-shi, Yamagata-ken, 999-3301 JAPAN. Fax to:(0)23-695-2552. Or send by e-mail to

 bashoenglish-haiku@amail.plala.or.jp

Include the division (Div 4, non-Japanese), name, age and sex (optional), and contact information (address, phone number, email address [if any]).

Informatii complete aici:
 http://www.yifa.jp/7thyamadera%5B2%5D.pdf

International Matsuo Bashō Award

Am primit de la Associazione Italiana Haiku urmatorul anunt:Dear Haijin,

we are pleased to inform you that the Italian Haiku Association (IHA) and the Man'yōshū Publishing, in collaboration with the National Archive of Haiku Poets (ANPH), have just announced the III Edition of the International Matsuo Bashō Award for haiku poetry.

Entries may be submitted in any one of four categories:

A. HAIKU IN ITALIAN OR DIALECT LANGUAGE (over 18);
B. HAIKU IN FOREIGN LANGUAGES, ACCOMPAIGNED BY AN ENGLISH OR ITALIAN TRANSLATION (over 18);
C. HAIKU IN ITALIAN OR ENGLISH LANGUAGE (under 18);
D. HAIKU FOR PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS.

Prizes: Euro 200, 100 and 50, plus commemorative plaque and diplomas. No entry fee required.
Submission deadline is set on July 31, 2015.


Sincerely

The IHA Secretary
--
The Italian Haiku Association (IHA)
Via G. L. Bernini, 4
33084 Cordenons (PN)
Phone: +39 0434 540287
Mobile: +39 320 885 8912

miercuri, 4 martie 2015

Vancouver Cherry Blossom Festival Haiku Invitational

On the theme of "connections". Llimit of 2 haiku. Winners published in various places, including newspapers and the Haiku Canada newsletter, printed in a chapbook hand folded and bound by Leaf Press and on the VCBF website. Top poems will receive celebrity readings and be featured in creative ways during the 2016 festival.

Deadline: June 1, 2015.
Cost: Free

Full details: http://www.vcbf.ca/community-event/haiku-invitational

Tokutomi Memorial Haiku Contest

Cash prizes totalling $US175 for haiku in 5-7-5 pattern. Each haiku must use one kigo (season word) from the contest list. Haiku with more than 1 listed kigo, or that do not use a listed kigo will be disqualified.

Deadline: May 31, 2015.

Cost: $US7/page of 3 haiku.

Full details, including the kigo:
http://youngleaves.org/2015-tokutomi-memorial-haiku-contest/

NZPS Haiku Junior Contest

The top five haiku/senryu will be awarded $50 each; first place will also receive the Jeanette Stace Memorial Prize of $NZ100 open only to entrants who are 17 years of age or younger on May 31, 2015. Schools may send bulk entries, but poems must be clearly attributed to authors. Winners will be published in the NZPS annual anthology, plus selected others.

Deadline: In hand May 31, 2015.
Cost: $1/haiku

Full details:  http://www.poetrysociety.org.nz/haikucontest2015

NZPS Haiku Contest

The top five haiku/senryu will be awarded $NZ100 each; first place will also receive the Jeanette Stace Memorial Prize of $NZ150. Winners will be published in the NZPS annual anthology, plus selected others. Haiku will be free to be submitted elsewhere on September 1, 2015.

Deadline: In hand May 31, 2015.

Cost: $1.50/haiku, for NZPS members every 5th haiku is free.

Full details: http://www.poetrysociety.org.nz/haikucontest2015

Kaji Aso Studio Contest

For haiku and senryu. Cash prizes $US400 (haiku) and $US50 (senryu). Winners posted to the website in June, 2015.

Deadline: April 15, 2015 postmarked.

Cost: $US2/ poem - it is now possible to pay online.

Full details and past winners: website.

Annual Hortensia Anderson Memorial Haiku/Senryu Awards

Winning haiku will be published in the May online edition and July print edition of cattails.

Deadline: April 15, 2015.
Cost: Free.

Full details:
http://www.unitedhaikuandtankasociety.com/aha.html

Jane Reichhold International Prize

Cash prizes totalling $US175. Limit 3 haiku. The award will be presented at the April 26 ukiaHaiku Festival and winners published.

Deadline: Postmarked March 22, 2015.
Cost: Free.

 Full details:
http://www.ukiahaiku.org/haiku-guidelines.html

The 17th APOKALIPSA Haiku Contest

Deadline: March 15, 2015.

Number of entries: up to 6 original haiku which have not been published or are not considered for publication elsewhere.

Topic and form of haiku: traditional or non-traditional on any topic, free or formal style.
Send four (4) copies of each haiku, or group of haiku, in English, signed by a cipher, along with a separate sheet in another envelope with your cipher, name, age, profession, address, phone number and email address to:
KUD APOKALIPSA
Ulica Lili Novy 25
1000 Ljubljana
Slovenia
(subject: For haiku contest)

or to apokalipsa@t-2.net

In this case enclose two attachments, one with haiku and another with your personal data, both signed by your cipher.

Winners will receive some practical prizes. Contest results will be published in Apokalipsa Review (September 2015).

CALL FOR HAIKU SUBMISSION FOR HAIKU REALITY/STVARNOST- Up to 6 previously unpublished haiku in English
- Deadline: March 15, 2015
- Sent to vazicsasa@gmail.com 


http://haikureality.theartofhaiku.com/indexeng.htm

Anunţuri de la HAIKOUESTSuggestifs…
Nous vous invitons à nous envoyer votre haïku (un seul haïku) sur le thème :CHALEUR du POÊLE -  jusqu'au 31 mars 2015 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS - jusqu'au 30 avril 2015

LE TEMPS DES CERISES - jusqu'au 31 mai 2015Concours


Le cul du chasse-neige
pour le 31 mars 2015

joi, 5 februarie 2015

PUMPKIN FESTIVAL, Ivanić Grad, Croatia 2015


PUMPKIN FESTIVAL, Ivanić Grad, Croatia 2015

Tourist Board of the town of Ivanić Grad and the Haiku Association “Three Rivers”, Croatia, organize an international  haiku contest in English:

Theme:  Pumpkin/Gourd 
(not necessarily mentioned in the haiku)
In English – 3 haiku

Poets from the area of ex-Yugoslavia are welcomed to send their haiku in their language; it will be translated into English and judged in the international section.

Dealine:  June 30, 2015
E-mail:  dvrozic@optinet.hr  
SUBJECT:  PUMPKIN 2015


The results will be published in IRIS in 2016 and the winners informed accordingly.


IRIS LITLLE HAIKU CONTEST 2015


IRIS LITLLE HAIKU CONTEST 2015

Theme:  LIGHT

Please send three of your unpublished haiku/senryu

Deadline:  December 31, 2015.

E-mail:  dvrozic@optinet.hr

Subject:  LIGHT - IRIS HAIKU CONTEST
Language:  ENGLISH

Poets from the area of ex-Yugoslavia are welcomed to send their haiku in their language; it will be translated into English and judged in the international section.

The winners will be advised by an e-mail message, the results will be published in IRIS in 2016 and a copy of the magazine sent to the awarded authors as a gift.


marți, 13 ianuarie 2015

The Betty Drevniok Award 2015The haiku must be unpublished. There is no fee for entering.

Please send up to three haiku before February 25, 2015, followed by your home address,
in the body
of an

email to: drevniokaward2015@haikucanada.org
All submissions should state Drevniok Submission in the subject line.

Le Prix Jocelyne Villeneuve 2015Les soumissions devront être expédiées par courriel, et uniquement pendant la période de soumission qui s'étendra entre le 1er novembre 2014 et le 31 janvier 2015. Les soumissions reçues avant ou après cette date ne seront pas lues.

MAXIMUM DE TROIS HAÏKUS

À: prixjv2015@haikucanada.org
Sujet: soumission haiku 2015


Tous les haïkus devront paraître dans le courriel même et non en pièce-jointe. Aucune soumission ne sera retournée.

sâmbătă, 3 ianuarie 2015

Anunţuri de la HaikouestProchains concours à noter


Jusqu’au 31 janvier 2015 tema NUAGES

Jusqu’au 28 février 2015  tema ATTENTE

3 haïkus maximum par participant
NOTEZ BIEN notre nouvelle a dresse haikouestasso@hotmail.com

S comme Suggestifs...

Jusqu’au 31 décembre 2014   tema   MARCHES

 Jusqu’au 31 janvier 2015  tema   RUELLES 

Jusqu’au 28 février 2015 tema  OUTREMER

Merci encore de vos envois sympathiques et si riches en diversité.

Une seule adresse : haikouesassot@hotmail.com